Vragen

Voor locaties in een spel kunnen NFC tags of QR codes gebruikt worden

Spelers kunnen tijdens het spelen van je stadsspel vragen beantwoorden. Hierbij geld dat het team de punten krijgt bij het juist beantwoorden van de vraag. Bij het verkeerd beantwoorden kan het team na een bepaalde tijd opnieuw proberen.

Eén van de spelelementen die je kunt toevoegen aan een spel zijn de vragen. Vragen kunnen aan een spel toegevoegd worden in de Game Editor. Daar kun je voor elke vraag een titel, een beschrijving en het te verkrijgen punten bij correct antwoord invoeren. 

De titel van de vraag zal tijdens het spel te zien zijn in de lijst met vragen. De beschrijving en de mogelijk antwoorden (indien toepasselijk is) krijgen de spelers te zien zodra ze op de vragen openen. 

Er zijn meerdere vormen van antwoorden mogelijk. De eerste is de meerkeuze vraag. Hierbij geef je bij het toevoegen van vraag een aantal antwoorden op en markeer je de juiste. De tweede is een vraag met een getal als antwoord. De derde is een vraag waarbij je een locatie moet aanwijzen op de kaart. Bij deze vragen moet op een kaart een gebied worden aangewezen waarin het antwoord goed gekeurd word.